HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Pengegave

Vi i støttekontaktforeningen arbider med nye driftsmål. Dette har gjort til vi nå får midler til å utvide oss. Vi ønsker gjerner å få i annlednignen til å takke Sparebankstiftelsen SR-bank for pengegaven.