HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Fritidsassistent

En fritidsassistent

er tilknyttet en fast aktivitet og har ansvar for flere brukere og å utvikle aktiviteten slik at den er tilpasset brukerne. Fritidsassistenten skal hjelpe brukerne til å bli mest mulig selvstendige i aktiviteten.
Du trenger ingen utdanning for å bli fritidsassistent. Det legges vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse for å jobbe med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning. 

Fritidsassistent
Fritidsassistenter har som oppgave å tilrettelegge fritidsaktiviteter. Fritidsassistenten er en ressursperson for flere brukere, vedkommende er ikke knyttet til en bestemt bruker slik som støttekontakt er. Eksempelvis kan fritidsassistenten være knyttet til en bestemt arena/aktivitet. Fritidsassistenter kan for eksempel være forankret i kulturetaten. Ordningen med fritidsassistenter er ikke lovregulert, og den enkelte kommune bestemmer selv om den vil tilby fritidsassistenter.