HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Hvordan søker du støttetiltak

Hvordan søker du støttetiltak

Hvis du ønsker å søke om støttekontakt, treningskontakt eller fritidsassistent, ta kontakt med sentralbord/servicetorg i din kommune, så får du snakke med noen som jobber med dette.

Du kan også skrive til din kommune og merke konvolutten med ”Søknad om støttekontakt etc.”). Noen få linjers søknad er nok for å bli registrert, alle søknader skal vurderes. Hvis du har en fagperson i det offentlige hjelpeapparatet som følger deg opp, er din behandler eller kontaktperson, kan du evt. be denne om å utforme et tilleggsskriv som støtter opp om din søknad.

Støttekontakt som tiltak er hjemlet i Sosialtjenesteloven, dette gjelder også treningskontakt selv om dette tiltaket ikke framgår i lovteksten. I Jærkommunene er det foreløpig bare brukere med psykiske lidelser og rusproblematikk som får tildelt treningskontakt.