HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Ledsagerbeviset skal fungere som et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til å gi økt livskvalitet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Les mer om ledsagerbevis hos Statens råd for likestilling av funksjonshemmede. Her finner du også veiledende retningslinjer for ordningen og mal for kortet som er bevis for at en har fått tildelt ordningen.

Tekst om ordningen i de ulike Jærkommunene kommer.