HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Nyttige linker

KOMMUNER:


Gjesdal Kommune:

Gjesdal kommune er ei fjell- og innlandsbygd som ligger i overgangen mellom Jæren og Dalane ca. 30 km sørøst for Stavanger. Kommunen grenser til Forsand, Sandnes, Time, Bjerkreim og har og grense med Sirdal kommune i Vest-Agder.
Hjemmesiden besøker du ved å klikke her.

Klepp Kommune:

Bygda med ope, bølgjande landskap. Bygda med dei finaste sandstrendene i landet.
I vest stig landet svakt oppetter frå Nordsjøen mot høg-Jæren.
Høgste staden, Tinghaug, ligg 102 m.o.h. Her har du eit storslått utsyn over bygda. I vest ser du Jærhavet som skiftar karakter etter ver og vind, den høge himmelen, lyset og samspelet mellom hav og land gir inspirasjon og fine naturopplevingar.
Hjemmesiden besøker du ved å klikke
her.

Time Kommune:

Time kommune ligg på Midt-Jæren. I nord og vest grensar kommunen til Klepp, i nordaust til Sandnes, i aust til Gjesdal og Bjerkreim og i sør til Hå. Kommunen har eit areal på 182 km2. Av dette er 13 km2 vatn og 68 km2 jordbruksareal.
I grove trekk kan ein seia at det er to landskapstypar i kommunen. I den vestre delen finn vi det typiske, flate Jær-landskapet. Her ligg og det meste av jordbruksareala.
Mot aust finn vi eit kupert og variert heilandskap med lynghei og noko skog og beite, og med talrike vatn, elvar og bekker innimellom.

Time kommune hadde 16 077 innbyggjarar pr. 01.01.2010. Einaste byen er Bryne, som og er administrasjonssentrum og har gode servicetilbod på dei fleste område. Andre tettstader er Lye, Kvernaland og Undheim.

Time har eit etter måten allsidig næringsliv, med industri, jordbruk og servicenæringar som dei viktigaste.
Hjemmesiden besøker du ved å klikke
her.

Hå Kommune:

Hå kommune ligg i
Rogaland fylke 40 kilometer sør for Stavanger. I dag har kommunen omlag 16 000 innbyggarar. Folketalet er i sterk vekst. Hå kommune er 255 km² i areal. Hå er den største landbrukskommunen i Noreg. Omlag halvparten av arealet i kommunen er nytta til jordbruksformål. Hovudvekta i jordbruket ligg på husdyrbruk med grasdyrking. Næringsmiddelindustrien og den mekaniske industrien er dei dominerande industrinæringane. Hå kommune er den største arbeidsplassen i lokalsamfunnet med omlag 1000 årsverk.
Hjemmesiden besøker du ved å klikke her.

TURER/ATTRAKSJONER I ROGALAND:

Både støttekontakter og brukere har godt av en tur ut for å lufte seg av og til. Her legges linker ut som lar oss finne forslag til hvor vi skal gå i dag:

Jæren Friluftsråd har gitt ut brosjyren "Kom deg ut!". Hjemmesiden besøker du ved å klikke http://www.jarenfri.no/.

Visit Norway.com har en grei side som viser en mengde med attraksjoner for store og små. Hjemmesiden besøker du ved å klikke her.

ANDRE NYTTIGE LINKER:

Det nasjonale nettstedet www.fritidforalle.no

er en idé- og kunnskapsbank for alle som har interesse for, eller som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre. Nettstedet driftes av Kristiansand kommune som av Helsedirektoratet har fått oppgaven å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. På nettsidene publiseres aktuell informasjon relatert til fritid, alt fra gode tips og løsninger, forskning og faglig stoff.


Jæren distriktspsykiatriske senter
, N.K.S. inngår i Støttekontaktforum på Jæren og i samarbeidet om tiltakene støttekontakt og treningskontakt.

Hjemmesiden besøker du ved å klikke www.jdps.no


Les om nasjonal, årlig konferanse og studie ved Høgskolen i Bergen: http://www.hib.no/aktuelt/konferanse/dokumenter/erfaringskonf/soldal.htm

Ridderne AS:

Ridderne AS ble etablert våren 2006 og tilbyr opplæring og andre tjenester til kommuner og bydeler innenfor arbeidet med utviklingshemmede.
Et av hovedproduktene er kurset ”Riddere uten rustning” som de startet opp med allerede i  2001. Siden den gang har de holdt over 60 kurs med nærmere 2000 deltakere.
Hjemmesiden besøker du ved å klikke her.


Pynting av bilder med Roundpic:

Dersom du også vil ha flotte runde hjørner på bildene dine, slik vi har på vår frontside, kan du bruke dette gratisprogrammet her.
Bildene bør være 440 x 214 px. Tenk på at når du laster opp bilder så bør de ikke ha mellomrom eller norske bokstaver.