HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Studiegruppe våren 2011
Studiegruppe for støttekontakter til personer med psykiske lidelser.
Våren 2011:

 I regi av Støttekontaktforeningen og Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS) arrangeres våren 2011 et studieopplegg over 4 kvelder for støttekontakter til personer med psykiske lidelser.

Det ble arrangert en studiegruppe med samme innhold for 1 år siden.  Tiltaket ble positivt evaluert av deltakerne i gruppen.  Samlingene hadde nær 100% frammøte.
Som sist vil styret i Støttekontaktforeningen være representert i gruppen.
Studieleder er Marit Linnerud Egeland, Jæren DPS.

Program:

1. Samling – 28.03.11, kl. 18.00-20.30:

Bli kjent.

Om taushetsplikt og anonymisering når en jobber i grupper.

Hvordan forstår vi støttekontaktrollen? Hvorfor trenger noen støttekontakt?

2. Samling – 11.04.11, kl. 18.00-20.30:

Hvilke kjennetegn finner vi ved psykiske lidelser?

Hvilke utfordringer kan støttekontakten bli stilt overfor?

3. Samling – 02.05.11, kl. 18.00-20.30:

Ulike sider av praktisk støttekontaktarbeid.

Hvilke mål har vi for arbeidet? Hvilken åpenhet og bevissthet er det om dette?

4. Samling – 16.05.11, kl. 18.00-20.30:

Hva forventes og hva skjer i veiledning og oppfølging av støttekontaktene?

Hvordan får vi til en hensiktsmessig avslutning av støttekontaktforhold?

Hvordan kan Støttekontaktforeningen arbeide for gode vilkår for støttekontakter?


I studiegruppen vil vi snakke om aktuelle tema og problemstillinger som en møter i rollen som støttekontakt. Gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling er målet å utvikle kompetanse hos støttekontakter. Dette angir mange som et behov i en ofte krevende og utfordrende rolle.

Studiemodellen innebærer stor grad av egenaktivitet i samlingene gjennom samtaler over de utvalgte tema som er relevante for støttekontaktene. Vi benytter i første rekke opplysningsheftet "Støtte og Kontakt. Fra isolasjon til relasjon." (Kristiansen og Egeland) som alle får utdelt. I tillegg en lærebok av Kristin Soldal: "Støttekontakter - soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet". Bøkene er til utlån og benyttes som studiemateriell. En opplysningsfilm om støttekontaktarbeid vil også bli brukt som innspill og utgangspunkt for diskusjon. Studieleder vil også dele ut skriftlig materiell om psykiske lidelser.

Fokus vil bli på gruppedeltakernes egne problemstillinger og erfaringskunnskaper. Deltakernes behov vil medvirke til vektlegging av tema.

Sted: Poliklikken ved Jæren DPS, Austbøveien 16, Bryne.
Kursbevis utstedes etter gjennomført studieprogram.