HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Styret

Styret for 2019

Styret i Støttekontaktforeningen på Jæren for 2019

Styret som består av 6 styremedlemmer. Vi har ca. 8 møter pr. år.Styreleder: 
Alice Stokkeland ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 Nestleder:

Inger Alice Thorsen 

 Kasserer:

Margunn Heigre Skaget

 Styremedlem:

Lars Egil Espedal

Odd Fuglestad

 Varamedlem: 

Jan Anfinn Skretting

 

 Kontaktperson:

Styreleder Alice Stokkeland
baryton66@ Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Tlf. 99 47 17 45 

Bestill materiell

Omtale/bestilling av opplysingsheftet ”Støtte og Kontakt.  Fra isolasjon til relasjon” (Forlaget Psykiatrisk Opplysning)

http://www.fritidforalle.no/bibliotek/stoette--kontakt-fra-isolasjon-til-relasjon.aspx

Prosjekt ”Rett spor” – Time kommune


 

Rett spor skal hjelp unge mellom 13 og 23 år med å komme på ”rett spor” i livet.

 

Unge med adferdsvansker

 

Unge med sosiale tilpasningsvansker

 

Unge med et begynnende rusproblem og kriminell adferd

 

Unge med fremmedkulturell bakgrunn

 

Unge med i familier som har dårlig råd

 

Hovedmålet er å hjelpe ei gruppe unge som det har vært både vanskelig å få til å motta hjelp, og til å profittere på denne. Rett spor er en alternativ bruk av støttekontakt, hvor formålet er å inkludere og øke muligheten til å delta på ulike kultur og fritidsaktiviteter på lik linje med andre unge, og å gi de mulighetene for et rikere liv gjennom ulike egenaktiviteter og opplevelser. Målet er at de unge blir sosialt inkludert i den valgte fritidsaktiviteten

 

Metodikk og faglig forankring er ”Fritid med bistand” (FmB). FmB er en metode som gir muligheter for alle. FmB synliggjør hvordan en kan sikre at mennesker skal kunne fungere og delta på sine premisser og etter egne ønsker i en fritidsorganisasjon. Inkluderingsprosessen er derfor avgjørende og ingen av dem er like. Det er derfor en krevende oppgave å presentere en metode som søker å finne individuelle løsninger for å gi den enkelte de beste forutsetningene. FmB tar utgangspunkt i deltakerens ønsker og behov.

 

Nødvendige og viktige faser for å lykkes:

 

1: uforpliktende informasjonsmøte

 

2: ønsker og behov kartlegges

 

3: valg av aktiviteter

 

4: finne tilretteleggere

 

5: inkludering

 

Søknadene kan fremmes av for eksempel foresatte, ungdommen selv, kommunale og ikke kommunale instanser, frivillig lag og organisasjoner.

 

Når ungdommen har sagt ja til Rett spor, fattes det et vedtak.

 

Rett spor har tett oppfølging i oppstartsperioden, i nært samarbeid med ungdommen og tilretteleggeren.

 

Link fritid med bistand:

 

http://www.fritidmedbistand.no/

 

Link Fritid for alle - prosjekt Rett Spor:

 


http://www.fritidforalle.no/samarbeidsprosjektet-aktiv-fritid-for-alle-/prosjektet-rett-spor.aspx

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00016/IS-1451_16784a.pdf

 

Bryne, 14. 09.2010

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

SLT-koordinator

 

Time kommune

 

Veiledning og oppfølging

Støttekontaktveiledning er et samarbeid mellom den som er støttekontakt og vedkommendes veileder. Denne veilederen er som regel en person som er ansatt i kommunen. Disse to har ett regelmessig samarbeid der de bearbeider spørsmål som gjelder forholdet mellom støttekontakten og brukeren.
Målet med veiledningen er at støttekontakten skal være mest mulig trygg i måten denne personen jobber opp mot brukerens forutsetning, ønsker og behov.

Både ansatte i kommunene, Jæren DPS og styret i Støttekontaktforeningen ser at dette er tema som man må jobbe videre med, slik at støttekontaktens og brukerens behov kan møtes.   

Ingvild Kristiansen og Marit Linnerud Egeland har skrevet en artikkel om veiledning og oppfølging av støttekontakter på Fritid for alle sin hjemmeside:

http://www.fritidforalle.no/arkiv/arkiv-forside/veiledning-og-oppfoelgning-av-stoettekontakter.aspx