HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Temakvelder

Temakveld 2012

 

TEMAKVELD 6 JUNI 2012

Vårens temakveld gikk av stabelen onsdag 6. juni 2012.

Det var over 40 som møtte.

 

Alle ble ønsket velkommen av Hanne Lene Grutle Haara ( Time Kommune)

 

Kveldens tema var Relasjon/ grensesetting.

Av: Elizabeth Stangeland og Kathrin Helleland.

 

 

Foredragsholderene gav noen tips og råd i forhold til grensesetting:

 

Hvis man sier nei, bør man ha et alternativ. Ikke bare si nei. Og man bør forklare hvorfor man sier nei.

Aldersgruppen er også viktig i forhold til grensesetting. Etikk går inn i relasjon og grensesetting. Man blir aldri utlært. Han eller hun vil gjerne være med å bestemme. Når vi jobber med mennesker i relasjon er vi vårt eget verktøy. Vi forholder oss alltid til relasjoner. I en hver tid.

Grensesetting er ikke bare negativt. Det er bla omsorg i dette.

Grensesetting er en samhandling. Man finner en løsning sammen i grensesetting

Hvis det er noe man ikke forstår, spør. Det er lov å si at man ikke forstår, si at man må få en forklaring.

Klare avtaler,

Noen trenger konkrete råd

Andre ser på hvordan vi reagerer

Film ble vist, der man fokuserte på dette med grensesetting

Personen som hjelper og får hjelp har hvert sitt liv, med den bagasje den enkelte har . Ulike livserfaringer.

 

 

 

Temakvelder - Generelt

I regi av Støttekontaktforeningen og i samarbeid med medlemmene i Støttekontaktforum på Jæren, arrangeres årlige temakvelder.  Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne på temakveldene som arrangeres på ulike steder i distriktet.