HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Treningskontakt

Sosial- og helsedirektoratet skriver i IS-1451 Om nye veier for støttekontakttjenesten at ”Treningskontakt var i utgangspunktet et tilbud til personer med rusproblemer og/eller psykiske utfordringer”.

 

I informasjonsbrosjyren til Helse Førde HF vedrørende treningskontaktkurs står det at blant annet at:


”Treningskontaktene er en del av støttekontakttilbudet som eksisterer i alle kommuner i Norge. Treningskontakter er ressurspersoner i lokalmiljøet som bidrar til øke aktivitetsnivå ut i fra brukeren sine behov. Treningskontakten skal være kom-i-gang hjelp, motivere og følgje til aktivitetene, og selv aktivt delta i treningen. Treningskontakten skal bidra til tilpasset fysisk aktivitet for mennesker med særskilte behov og motivere til deltakelse i vanlige treningsarenaer som treningssenter, turlag og svømmehaller, og deltakelse i ulike idrettsarrangement.

 

Treningskontakten skal bidra til mestringsopplevelser gjennom meningsfulle aktiviteter, fellesskap og samhandling, oppmuntre til sosial deltakelse og bygge på sunne og friske ressurser hos deltakerne”. (http://www.treningskontakt.no/)


I Jærkommunene er det foreløpig personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet som har tilgang til treningskontakttilbudet.  Jæren distriktspsykiatriske senter inngår i samarbeidet om treningskontakter.  Jfr. info på senterets hjemmesider http://www.jdps.no/index.php?id=79 og http://www.jdps.no/index.php?id=60