HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Veiledning og oppfølging

Støttekontaktveiledning er et samarbeid mellom den som er støttekontakt og vedkommendes veileder. Denne veilederen er som regel en person som er ansatt i kommunen. Disse to har ett regelmessig samarbeid der de bearbeider spørsmål som gjelder forholdet mellom støttekontakten og brukeren.
Målet med veiledningen er at støttekontakten skal være mest mulig trygg i måten denne personen jobber opp mot brukerens forutsetning, ønsker og behov.

Både ansatte i kommunene, Jæren DPS og styret i Støttekontaktforeningen ser at dette er tema som man må jobbe videre med, slik at støttekontaktens og brukerens behov kan møtes.   

Ingvild Kristiansen og Marit Linnerud Egeland har skrevet en artikkel om veiledning og oppfølging av støttekontakter på Fritid for alle sin hjemmeside:

http://www.fritidforalle.no/arkiv/arkiv-forside/veiledning-og-oppfoelgning-av-stoettekontakter.aspx