HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

INFORMASJON

Årsmøte 2017

Støttekontaktforeningen inkaller til årsmøte; 

Dato: 30.mars.2017

Sted: Gamle Tu-skole

Klokken: 19:00

 

Saker:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av referent
3. Valg av møteleder
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Årsmelding for 2016
6. Gjennomgang av regnskapet for 2016.
7. Gjennomgang av styrets forslag til budsjett for 2017.
8. Innkomne saker
9. Valg, kandidater til nytt styre er spurt på forehand

Støttekontaktfilmen

Her vises snutter av støttekontaktfilmen,”Å være sammen“. Filmen kan bestilles her...

Eit godt møte med politikarane

Vel førti møtte fram då politikarane på Jæren kom for å høyre korleis støttekontaktar, fritidsassistentar og treningskontaktar opplevde kvardagen. Dei store skilnadene mellom kommunane i vilkår er ei utfordring, og i fleire kommunar opplever ein tronge ramar som eit hinder for tenesta.

Les mer: Eit godt møte med politikarane

Støttekontaktfilmen kan nå bestilles

Støttekontaktfilmen "Å være sammen" kan nå bestilles fra foreningen. Les om de enkelte modulene og om filmen i vår flyger her